Хмурую, овеянную снами…

Posted by Дарья Дорошко on 29 Ноябрь 2021 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * Хмурую, овеянную снами, Нежную, заснеженную ткань — Ткань мироустройства лижет пламя: Вкус волшебный у небесных манн. Манн небесных, множивших контексты С каждой переизданной главой. У пломбира вкус похожий в детстве: Вкус сиюминутный и живой… Солнце раздосадованно-злое Растопило мир озёрных рыб… Раскалённой липкою смолою Обвивает крылья чёрный нимб. Не взлететь! Погасшими зрачками Не […]

Tags: , ,

Чарадзейная скрыпка – пераклад з рускай мовы Мікалая Гумілёва

Posted by Владимир Череухин on 15 Апрель 2020 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Мікалай Гумілёў ЧАРАДЗЕЙНАЯ СКРЫПКА Мілы хлопчык, ты вясёлы. Смех твой светлы, быццам рыбка. Не выпрошвай злое лямпы, у якой матыль гарыць. Ты не ведаеш, мой хлопчык, што такое тая скрыпка, Што такое цёмны пострах пачынальніка ігры. Той, хто ўзяў яе аднойчы ва ўладарныя далоні, У таго навек пагасне ціхамірнасць у вачах. Духі пекла любяць слухаць […]

Tags: , ,

Аленький цветок

Posted by Дарья Дорошко on 17 Март 2020 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Аленький цветок Я вчера разрушила Вселенную: Лепесток у счастья сорвала. Лишь один, но огненными венами Заиграл, переливаясь, лал. Тот, который — сердце за тенётами, Тот, который — солнечная явь В центре мира, сотканного нотами, В центре поля некосимых трав. Аленький цветочек счастья малого Без любви и лепестка зачах. Зверь с глазами цвета снега талого Прямо […]

Tags: , ,

Вершнік

Posted by Владимир Череухин on 18 Ноябрь 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Вершнік У вушы ўліваецца шолах і словы. У пальцах дубоў промні поўні, як лёзы. У чорных вірах захлынаецца позірк. Запознены вершнік вяртаецца з ловаў. Забыўся на час і на вёрткія сеткі, Гукае, блукае бясконца і марна, А потым памкнуўся за казачнай сарнай І трапіў да зыркай, як зорачка кветкі. І клічуць яго па-ранейшаму — верш–нік. […]

Tags: , ,

Привет из сна

Posted by Дарья Дорошко on 30 Май 2019 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Фиолетовые тучи с чёрной окантовкой Кто-то молнией сшивае тдерзко, быстро, ловко. И лоскутным одеялом укрывает страны, Подтыкая для уюта под дома и храмы. Убаюкивая ливнем по звенящей крыше И мечтая о варенье из домашней вишни, Этот кто-то проникает в сны садов и парков И разгуливает нагло в капюшоне ярком По тропинкам, по дорожкам, по мостам […]

Tags: , , ,

Варажба

Posted by Дарья Дорошко on 11 Апрель 2019 in Дарья Дорошко - Стихи на белорусском языке |

Варажба Ізноў чырвоны чай І чорны, і зялёны. Маланкаю ў вачах — Гарачыя праклёны. Плыве цудоўны пах Засушанага лісця. Я разбіраю дах, Бо пары трэба выйсце. Дый годзе, няўжо чай? Ды са звычайнай парай? Не, на маіх вачах Душа сыходзіць з вара! І мёртвая вада Цяпер ліецца ў шклянку, Каб для людзей з ільда Не […]

Tags: , , ,

Снежная ціша

Posted by Владимир Череухин on 1 Январь 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Снежная ціша пушысты, засыпаны снегам, адвечны ранак. І ціша такая, што час прыпыніў свой бег, Каб падзівіцца на шыбы, якія люструюць світанак, Прылашчыць паглядам раскошны, раўнюсенькі снег. Бязлюддзе, бязмоўе, бясслоўе, святарная неруш, Хвілінная выспа ў няспыннае плыні гадзін. Глядзіш, не вачыма – душой і пачуццям не верыш, Што свет прыадкрыў табе сэрца, і ты ў […]

Tags: , , , ,

Чорнае сонца — пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Чорнае сонца (пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка) Чорнае сонца ўзыйшло па-над домам. Стала ўсё раптам чужым, незнаёмым. Клёны і ліпы, праспекты і скверы Перакруціла без ладу, без меры. Чорнае сонца лунала ў відзежах, Перабірала дарогі бязмежжа. чорнае сонца палала над намі Ззяннем адчайным, чорна-барвяным, Вострым і грозным, смяротным, як джала, Высмактаць, знішчыць усё пагражала… […]

Tags: , , ,

Небо звёздное ночь над городом…,

Posted by Дарья Дорошко on 22 Август 2018 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * Небо звёздное, Ночь над городом И рогалик медовый — в небе. Время позднее, Тянет холодом, Сух, надломлен у астры стебель. Звёзды падают В ночь кромешную, Тучи выгрызли мякоть света. Пахнут ладаном Сны нездешние. Морок-пекарь торгует летом. 14.10.2015

Tags: , , ,

Шаман — пераклад з рускай мовы

Posted by Владимир Череухин on 12 Май 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Шаман (аўтарскі пераклад. Арыгінал знаходзіцца тут ) Барвяныя змеі, імклівыя змеі Танцуюць вясёла. І чорныя цені, маўклівыя цені Сыходзяцца ў кола. Духмяныя травы, дурманныя травы Ссыпаю з далоні. Таемнае слова, магутнае слова Ляціць у бяздонне. Дзікунская песня, гартанная песня Накручвае сілы, І позірк дзівосны, страхотна дзівосны Сляпы і застылы! Прасушаны бубен, раз’юшаны бубен звініць і […]

Tags: , , ,

Снежное заклятие

Posted by Дарья Дорошко on 22 Январь 2018 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Да будут мороз и снег! Да будут метель и мрак! А после — луна, чей свет Потёками, кое-как — По гладкой немой стене!.. В окне —первозданный мир… В пугливом, тревожном сне Зима начинает пир Начинкой из сладких снов Со льдом запечённых луж. Глазищами мудрых сов Глядят в полночь сотни душ. Да будут мороз и лёд! […]

Tags: , , ,

Цуд

Posted by Дарья Дорошко on 15 Декабрь 2017 in Дарья Дорошко - Стихи на белорусском языке |

Зорачкі-зярняткі прараслі ў нябёсах І Птушыным шляхам расквітнелі ў цемры. Срэбранаю стужкай патанулі ў росах І ўпляліся ў косы Любы, Надзі, Веры… Казачнае проса, зорачкі-зярняткі Светлых сноў Любові, Веры і Надзеі, Хтосьці сонны сее ды пячэ аладкі, Каб пачаўся ранак з добрае падзеі. 9-10.12.2017

Tags: , , , ,

Гомелю

Posted by Дарья Дорошко on 16 Сентябрь 2017 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Гомель… Люблю. Уже люблю. Уже родной, мой, навсегда… Привыкала долго к твоим дорогам, ведущим, манящим в другие города. Дома здесь грузные, грустные, давящие. Стискивающие в своих объятиях, мешающие дышать. А Парк изранен, заштопан, заасфальтирован, и где-то здесь застряла моя душа… Гомель… Зеркальные грани улиц отражают лучи моего сердца. Моего? Сердца? Солнца? Сердце Мира живёт в […]

Tags: , , ,

Слияние

Posted by Дарья Дорошко on 2 Июнь 2017 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Слияние Плотные сгустки ветреной кашицы — Взваром из запахов снега и мяты — Вылились, выпали в мир необъятный, И уже птицам крылами не машется. Птицам не машется — мне же летается! Под небесами, в заоблачной выси Некто с ветрами смешал мои мысли, Пьёт этот чай и в меня превращается. 29.03.2017

Tags: , , , , ,

Да сонца

Posted by Дарья Дорошко on 10 Май 2017 in Дарья Дорошко - Стихи на белорусском языке |

Да сонца І травень зусім не травень. Па сонцу сумуюць вочы. А можа, па пожнях Наві Смуга з туманамі крочыць? Ступае па мёрзлай глебе, Рагоча дзікунскім ротам, Замову на горкім хлебе Мацуе вядзьмарскім потам. Кідае пад ногі лету Пыхлівую злую замець… Ах, сонечка, сонца, дзеж ты? Прыйдзі, бо гібее памяць І нават у самым сэрцы, […]

Tags: , , ,

Метафизика стихосложения

Posted by Дарья Дорошко on 25 Март 2017 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Метафизика стихосложения люблю писать о снах И верить в незабвенное. Люблю ловить сачком На пограничьи бабочек, Что склонны воскресать Из радости сознания И тайно изменять Сюжеты сновидения. 16.08.2016

Tags: , , , ,

и солнечные блики на стене…

Posted by Дарья Дорошко on 15 Июль 2016 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * и солнечные блики на стене, И всплеск луны в полночный смуглый час Дробятся и сливаются во мне, И кормят память искорками глаз. И растают в прохладе вещих снов, Влекущих сердце за мирской порог. Разносит эхо первородный зов По тысячам непройденных дорог. И стелится под лапами трава. И лунный свет зажёг в глазах […]

Tags: , , , , ,

Госпожа Ночи

Posted by Дарья Дорошко on 18 Май 2016 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Госпожа Ночи Прогорели угли до слепой золы. Расходились в пляске чёрные волы. Съел на ужин звёзды жареный петух. Смаленые совы услаждают слух Чёрной королевы, Ночи Госпожи… — Бабушка любимая, сказку расскажи! Светлую, как солнышко, добрую, как ты. Слушают тебя впотьмах чёрные коты. Ловят каждый вздох и взгляд, ласково мурчат. Кошки слушать принесли маленьких котят. — […]

Tags: , , ,

Чёрное солнце

Posted by Дарья Дорошко on 4 Февраль 2016 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

Чёрное солнце чёрное солнце всходило над домом. В мире всё стало чужим, незнакомым. Клёны и липы, проспекты и скверы — Всё изменилось без лада, без меры. Чёрное солнце дышало мечтами, Планами, целями, вещими снами. Чёрное солнце сияло-зияло Светом отчаянья — чёрным и алым. Светом призывным, влекущим, грозящим Выпить, изжить всё живое, звенящее… Чёрное солнце — […]

Tags: , ,

Ночью все кошки серы…

Posted by Дарья Дорошко on 29 Ноябрь 2015 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * Ночью все кошки серы? Врёшь ведь, слепой чудак! Зеленоглазым зверем В мир проникает мрак. Ночью все кошки живы. Все до единой: от Яблочной песни лживой До серебристых нот. Все обретают память, Голос и яркий цвет.. В каждой гнездится пламя, Неисчислимых лет. Ночью все кошки серы? Ладно, пусть будет так. Зорким пушистым зверем […]

Tags: , , , ,

Нарисуй, художница, странный город мой…

Posted by Дарья Дорошко on 19 Ноябрь 2015 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * Нарисуй, художница, странный город мой! Вот стоит на паперти странница с сумой. Вот под солнцем плещутся в лужах воробьи. А там видишь, мост — на нём жалкий вор любви? Ветер в волосах кутит, и горящий взгляд. Взял чужое человек много лет назад. Думал, впрок ему пойдёт. Вышло — на беду. Нарисуй его […]

Tags: , , ,

Небо звёздное, ночь над городом…

Posted by Дарья Дорошко on 14 Октябрь 2015 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * небо звёздное, Ночь над городом И рогалик медовый — в небе. Время позднее, Тянет холодом, Сух, надломлен у астры стебель. Звёзды падают В ночь кромешную, Тучи выгрызли мякоть света. Пахнут ладаном Сны нездешние. Морок-пекарь торгует летом. 14.10.2015

Tags: , , , , ,

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.