Снежная ціша

Опубликовано-> Владимир Череухин 1 Январь 2019 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Снежная ціша пушысты, засыпаны снегам, адвечны ранак. І ціша такая, што час прыпыніў свой бег, Каб падзівіцца на шыбы, якія люструюць світанак, Прылашчыць паглядам раскошны, раўнюсенькі снег. Бязлюддзе, бязмоўе, бясслоўе, святарная неруш, Хвілінная выспа ў няспыннае плыні гадзін. Глядзіш, не вачыма — душой і пачуццям не верыш, Што свет прыадкрыў табе сэрца, і ты ў […]

Метки: , , , ,

Ружы для каралевы

Опубликовано-> Владимир Череухин 18 Декабрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Ружы для каралевы засцялю я пасцель мімозамі. Не кідайся ў мяне пагрозамі — Ну і фік. што ты замужняя — Я нашлёпаю цябе ружамі! Пяшчотнымі і пякучымі, гнуткімі і калючымі У паветры дубцы пасвістваюць Каралева ляжыць, павісквае. І пакіну ў спакоі, разамлелую, Усю абсыпаную пялёсткамі белымі. 8 сакавіка 2016

Метки: , , ,

Перастварэнні некаторых танка Рубока Шо

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Рубока Шо (перастварэнні некаторых танка) Развязвае свой пояс Здымае доўгі шнур Які захоўвае ледзь-ледзь улоўны водар Вось тонкі мост Што лучыць два сусветы Гарну няшчасную Я шчыльна да сябе Нажаль каханне пакаёўкі Дрыготкая расінка На вастрыі асоту У дзень вясновы Наберазе адхонным Спаткаліся між зарасцяў асоту Дрыготкім веерам Люструе целы плынь Блішчыць залатое віно Пад […]

Метки: , , ,

Стомлены вецер у восеньскім парку… — пераклад з рускай мовы

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Стомлены вецер у восеньскім парку, нібы сівы дворнік у зацёганай світцы, ціхенька пасвістваючы сабе пад нос, мяце па сцяжынках сухою галінкай меднае лісце. 11 снежня 2014

Метки: , ,

Вецер і мастачка

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Вецер і мастачка Па двары блукае вецер, шпурляе нагамі смецце. ён чакае рудую дзяўчынкау з непаслухмянымі кучарамі, дзівачку-мастачку, што па начах, пакуль ніхто не бачыць, Распісвае далоні клёнам і каштанам золатам і барвяным. А вунь і яна, І позірк у яе зачараваны — Сёння ў іх будзе новая алея! 5 траўня 2016

Метки: , ,

Малына

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Малына Пайшоу уранни па малины. Адвёў рукой убок галіну и у нетрах цёмнае листоты убачыу милую истоту пунсовы рот и круглы тварык што ззяе ўсмешкай як лихтарык. сеу на кукишки и пытаю: «а што за дзеучына такая?» Малая слоик — хоп за спину І важна мовіла: «Малына». 20 траўня 2017

Метки: , ,

Царскасельская статуя — пераклад з рускай мовы Ганны Ахматавай

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Царскасельская статуя (пераклад з рускай мовы Ганны Ахматавай) Лунаюць жоўтыя лісты Над сажалкаю лебядзінай, І ззяюць барваю кусты амаль саспелай арабіны. Бялюткая, як першы снег, Падціснуўшы прыгожа ногі, Яна сядзіць, стаіўшы смех, Не зводзіць позірку з дарогі. Я адчувала смутны страх Ля гэтай дзеўчыны каменнай, Гуляла па яе плячах бязважка-лёгкае праменне. І як змагла я […]

Метки: , ,

Чорнае сонца — пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Чорнае сонца (пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка) Чорнае сонца ўзыйшло па-над домам. Стала ўсё раптам чужым, незнаёмым. Клёны і ліпы, праспекты і скверы Перакруціла без ладу, без меры. Чорнае сонца лунала ў відзежах, Перабірала дарогі бязмежжа. чорнае сонца палала над намі Ззяннем адчайным, чорна-барвяным, Вострым і грозным, смяротным, як джала, Высмактаць, знішчыць усё пагражала… […]

Метки: , ,

Лойма

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Лойма (паводле беларускай міфалогіі, лясная жанчына-спакусніца) Вазьму сякеру я — і ў лес. Там буду стукаць да сутоння. Пасля прылягу на далоні, Ламачча буду слухаць трэск, На языкоў дзівіцца скокі Бяссоным задуменным вокам. На неба выкаціцца поўня, Залье прагал сваім святлом. І выйдзе да мяне з кустоўя Чароўная лясная лойма. Нячутнай падплыве ступой, Нахіліцца, кране […]

Метки: , , ,

Верасовая панна

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Верасовая панна Верасовая панна крычыць за ракою. Вецер воклічы ўзносіць да самых аблокаў. Толькі тыя аблокі занадта далёка, І ад іх патыхае нялюдскім спакоем. На плячах распатланыя чорныя космы. Стогн ірвецца са ссохлых, пакрыўленых вуснаў. Пад сухімі нагамі галінка не хрусне, Іх крапіва кусае амаль што нязлосна. За ракою нікога: пужаюцца людзі Верасовае панны з […]

Метки: , , , ,

Змрочны анёл

Опубликовано-> Владимир Череухин 14 Октябрь 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Змрочны анёл У стромкім касцёле паўсюдна фігуры, Што выраслі з каменя, дрэва і фарбы. Між імі анёл, што глядзіць з верхатуры Са скепсісам, жалем і трохі з пагардай. Адкуль у вачах яго гэткая горыч І твар нібы ў рымскага легіянера? Напэўна разьбяр быў не ў добрым гуморы, Ці страціў у людства апошнюю веру. Пад позіркам […]

Метки: , ,

Рыба

Опубликовано-> Владимир Череухин 29 Май 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Рыба Вецер свішча ў скарлючаным голлі, Дрэвы шкрабаюць кіпцямі шыбы, Шыбы ціхенька енчаць ад болю І люструюць зіхоткую рыбу — Круглабокую рыбіну–поўню, Што плыве ў прамарожаных нетрах І глядзіць адхланёна і роўна. А на песні сіпатыя ветру Ёй пляваць з высачэзнай званніцы! І не кіне галоднаму хлеба: Колькі ў роспачы шыбам не біцца — Не […]

Метки: , , , ,

Шаман — пераклад з рускай мовы

Опубликовано-> Владимир Череухин 12 Май 2018 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Шаман (аўтарскі пераклад. Арыгінал знаходзіцца тут ) Барвяныя змеі, імклівыя змеі Танцуюць вясёла. І чорныя цені, маўклівыя цені Сыходзяцца ў кола. Духмяныя травы, дурманныя травы Ссыпаю з далоні. Таемнае слова, магутнае слова Ляціць у бяздонне. Дзікунская песня, гартанная песня Накручвае сілы, І позірк дзівосны, страхотна дзівосны Сляпы і застылы! Прасушаны бубен, раз’юшаны бубен звініць і […]

Метки: , , ,

Мастак

Опубликовано-> Владимир Череухин 16 Июнь 2017 в Владимир Череухин - Проза на белорусском языке |

Мастак У каждого города — свои художники… Д. Дорошко. «У каждого города — свои поэты…» Вуліцы, нібы шэрым шоўкам, ахутаныя мяккім шолахам драбнюткай восеньскай імжы. Людзі — дзіўныя птушкі: захапляюцца гарачым сляпучым ліпеньскім днём і каўтаюць таблеткі ад ціску; млеюць ад свежасці кастрычніцкага дажджу і раз-пораз адбіваюцца ад насмарку, як я. І тым не менш […]

Метки: ,

Альтанка

Опубликовано-> Владимир Череухин 11 Июнь 2017 в Наши книги |

Трэцяя наша сумесная кніга. На гэты раз — на беларускай мове. Усё як заўсёды: вершы, афарызмы, апавяданні. Больш разгорнутую інфармацыю пра кнігу можна адшукаць у раздзеле «Блог». Назва: Альтанка Аўтары: Дар’я Дарошка і Уладзімір Чараухін Выдавецтва: Мінск «Кнігазбор» Год выдання: 2017 Колькасць старонак: 140 Вокладка: мяккая, манахромная Аўтар вокладкі і ілюстрацый: Алег Ананьеў Дзе набыць: […]

Метки: , , , , ,

Азярніцы

Опубликовано-> Владимир Череухин 10 Май 2017 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Азярніцы Россып зіхотак, блішчыць Зорны Кол*. Спіць азярына і пушча наўкол. З-за аблачын паказалася поўня, Шухнула ззяннем малочным, халодным. Ад чаратоў, між лілеяў чароўных, Сцежка прабегла зіхоткая, роўная. Раптам яе патрывожылі вілы, То з глыбіні таямнічай усплылі Стайкай, пабраўшыся разам за ручкі, Вадзяніковы гарэзныя ўнучкі, Каб пагуляць колькі часу на волі, Покуль зара не дзьмухне […]

Метки: , , ,

Меч-рака

Опубликовано-> Владимир Череухин 10 Май 2017 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Меч-рака Бал(ада) Звінеў, спяваў кавыль пад капытамі. Гуляўся вецер з грывамі, хвастамі. Спявала сэрца цемніка старога. Ляцела цьма без шляху, без дарогі. Наперадзе туманяцца абшары, Што схіляцца пад капыты татараў І зведаюць уладу іх рукі! Ды вылецелі коні да ракі. І бліснуў жах у цемніка ў вачах. Вясёлы шал у іх прывяў, зачах. Рачная плынь […]

Метки: , ,

«Альтанка» ўбачыла свет!

Опубликовано-> Владимир Череухин 30 Апрель 2017 в Блог |

Мы нарэшце ўзвялі альтанку ў сваім садзе і запрашаем у яго сяброў! Шчаслівыя паведаміць што паўгадовая эпапея па стварэнні кнігі-такі скончылася! Учора прывёз наклад дамоў. дарогаю мае рукі паведамілі што наш з Дар’яй уносак у айчынную беларускамоўную літаратуру «вох, важкі!» 🙂 Бліжэйшымі днямі разашлю і раздам падпісаныя асобнікі тым, хто не спалохаўся такой экзотыкі, як […]

Метки: , , ,

Зяцеў сон

Опубликовано-> Владимир Череухин 24 Февраль 2017 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Зяцеў сон Як у пятніцу да цешчы на бліны! А ў чацвер зяць бачыць казачныя сны. блін пшанічны з маслам першым бачыць ён — Пракаўтнуў і не стрымаў шчаслівы стогн. Блін жытнёвы са смятанкай змёў другім Каб не сон, то заспяваў бы зяць Яўхім. трэці, грэчневы макнуў у жоўты мёд зяць у сне вуркоча быццам […]

Метки: , ,

Мы збіраем сродкі на выданне трэцяй сумеснай кнігі пад назвай «Альтанка»

Опубликовано-> Владимир Череухин 30 Декабрь 2016 в Блог, Новости |

Сябры! Мы з Дар’яй Дарошка распачалі на платформе «Талака кампанію па зборы сродкаў на выданне трэцяй сумеснай кнігі пад назвай «Альтанка». У яе склад увойдуць вершы, апавяданні і афарызмы на беларускай мове. Калі вы хочаце займець «Альтанку», то прашу вас далучыцца да кампаніі ды зрабіць перадзамову, аплаціўшы зараз патрэбную вам колькасць асобнікаў праз сайт «Талака». […]

Метки: , , ,

Абдоймы

Опубликовано-> Владимир Череухин 21 Март 2016 в Владимир Череухин - Проза на белорусском языке |

Абдоймы Птушка ляцела па небе. Вельмі доўга. Ўсё жыццё. Ляцела, задуменна гледзячы наперад. Павольна ўзмахвалі крылы: Уверх-уніз, уверх-уніз. І сэрца было поўна да краёў палётам і бяздоннай сінню; і яшчэ нейкім дзіўным пачуццём, якое невядома калі пасялілася ў ім. Пачуццё гэта было настолькі дзіўным і невытлумачальным, што птушка вельмі рэдка і цьмяна чула яго голас. […]

Метки: ,

Курапаты

Опубликовано-> Владимир Череухин 20 Март 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Курапаты (Курапаты, кураслепкі — дыялектная назва белых пралесак) Сыходзяць снігі і на ўгрэтых узлесках, Адна за адной зацвітаюць пралескі. А ў лесе ля Менску, ва ўрочышчы болю Таксама струменіцца сонца скрозь голле, Цалуе і песціць жаўтлявы пясочак, Нібыта да костак прагрэць яго хоча! Трапечуць, як свечкі, бялюткія кветкі — бясконцых растрэлаў маўклівыя сведкі. Спачылі ахвяры, […]

Метки: , , , , ,

Коцікі

Опубликовано-> Владимир Череухин 20 Март 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

КОЦІКІ Пушысценькія коцікі Задзерлі ўгору хвосцікі, Абселі голле вербнае. У сэрцайку — жуда! Навокал страхі страшныя, Навокал дзіва дзіўнае: Бліскучая, блакітная, Сцюдзёная вада. Паспагадайце коцікам, Пушыстым шэрым хвосцікам — Вазьміце ў дом галіначкі, У светлы закуток! І потым вы заўважыце, Як коцікі адважацца І высунуць на вуліцу Зялёны язычок! 5 красавіка 2015

Метки: , , ,

Напаўзлі чарадою хмары…

Опубликовано-> Владимир Череухин 8 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Напаўзлі чарадою хмары – Адляцела Жар-птушкай мара. Да яе цяпер, быццам да сонца! Пехатой не адолець бясконцасць. Я гляджу на халодныя зоры, І мяне атуляе горыч… 8 кастрычніка 2014

Метки: , ,

Гаспадыня-зіма ў ледзяных завушніцах…

Опубликовано-> Владимир Череухин 8 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Гаспадыня-зіма ў ледзяных завушніцах На парозе частуе крыштальнаю чарай Крынічнай вадзіцы паветра марознага. Вып’ем з удзячнасцю! 24 кастрычніка 2014

Метки: , ,

Шматколернасць

Опубликовано-> Владимир Череухин 5 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Шматколернасць Тысячы гукаў, як лёгкія рукі, Бягуць па сцяне. Крокі і рэха сардэчнага стуку Навокал мяне. Бэзавы звон, лёгкі смех, быццам з інею, Радасны ўскрык, Нібы ў маўчанні бяздоннага сіняга — Сонечны блік. Фарбы бягуць па сцяне і зліваюцца Ў казачны дзень Ціха між імі плыве і ўсміхаецца Ўсцешаны цень. 24 кастрычніка 2013

Метки: , ,

Лютаўскі дождж

Опубликовано-> Владимир Череухин 5 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Лютаўскі дождж Лютаўскі дождж пазіраў у вялікім здзіўленні На гразкую глебу, на боты з пушыстым падбоем, Што крочылі цугам па ўскрайку бяздоннага неба. А людзі глядзелі ў здзіўленні на лютаўскі дождж: Дарослы — з трывогай, а хлопчык — з агнём апантанага, Той яўна стараўся ўвабраць у сябе гэты дождж, Каб выплюхнуць потым яго на дзядулеў […]

Метки: , , ,

Ліцвінскі пегас

Опубликовано-> Владимир Череухин 5 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Ліцвінскі пегас Не ведаю, што за праява такая: Чаму беласнежныя крылы майго пегаса Ператварыліся раптам ў скураныя? І чаму гэтыя крылы так жудасна выюць? І потым, мой пегас ніколі не смярдзеў потам! Цяпер мне здаецца, што іншых пегасаў на нашай зямлі не было Нашыя коні носяць не на Парнас, А ў мінулае. 11 кастрычніка 2013

Метки: ,

Лілея бялее ў абдоймах зялёнага ценю…

Опубликовано-> Владимир Череухин 5 Февраль 2016 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Лілея бялее ў абдоймах зялёнага ценю. Вяночак пялёсткаў аж свеціцца ў цёмнай вадзе. Мой човен паволі рассоўвае круглае лісцце, Вясло абмінае галоўкі бялюткіх карон Не стану ірваць хараство на букет для каханай Пакіну зіхоткае дзіва на чорнай вадзе. Я лепш прывязу сваю любую ў чоўне драўляным Самой падзівіцца. 28 верасня 2013

Метки: , ,

Яблынька

Опубликовано-> Владимир Череухин 5 Май 2015 в Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Яблынька Яна стаяла ў зялёным строі пасярод вечаровага саду, Чароўная і летуценная, І бледны маладзік пацалаваў ёй па старым звычаі высокія грудзі. Галантны шляхціц са срэбнай шабляй даўно ўжо пакінуў баль, а шчокі паненкі гараць у вечаровым змроку, , і вочы блішчаць ярчэй за начныя росы! Шэпт прыдворных яблынь далятае нібыта здалёку… Заўтра ён прыйдзе […]

Метки: , , ,

Copyright © 2011-2019 Татмир — Литературный сайт Дарьи Дорошко и Владимира Череухина All rights reserved.
This site is using the my_desk Child-Theme, v0.1.0, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.2.3, from BuyNowShop.com.