About Владимир Череухин

  • Website: http://tatmir.by
  • Email: email
  • Biography: Сознательно начал писать стихи с 2006 года. Поэтические упражнения школьных времён, продиктованные завистью к напечатанным в учебниках классикам, с трудом набирающие хотябы четыре пары рифмованных строчек - не в счёт. Вначале активно писал на белорусском языке, затем стал использовать и русский. С течением времени, к стихам добавились и рассказы. Изменялась и совершенствовалась техника письма, хорошо, имелась благотворная среда: вначале Нина Шклярова, затем - Татьяна Дорошко, в общении с которыми и оттачивался слух, утончался художественный вкус. Творческое внимание так же перемещалось между темами и жанрами. Так, постепенно, и сформировался собственный авторский стиль, собственная манера ткать словесние узоры, сплетающая всё и вся, внешнее и внутреннее, в нечто единое, неделимое. Зазвучал, окреп и обрёл власть ещё один голос в этом мире, населяющий его новыми ландшафтами и фигурами. И вы, дорогой читатель, можете увидеть всё это. Вы станете сопричастным к акту творения, ведь именно в вашем творческом воображении проступят сквозь страницы и значки букв, обретут краски и жизнь и огненная птица с белым хвостом, и вдохновенный шаман, и дождевые струны, а сквер вокруг неспешного наблюдателя наполнится свежестью и запахами именно из скверов вашего детства! Да мало ли что ещё?! Читайте. И пусть мир станет богаче.

Posts by Владимир Череухин:

У Гомелі прэзентавалі анталогію перакладаў «Зямля — наш агульны дом». Том 2

Posted by Владимир Череухин on 22 Ноябрь 2022 in Блог |

15 лістапада ў актавай зале гомельскай універсальнай бібліятэкі ім. Леніна прэзентавалі другі том беларуска-расійскага перакладчыцкага праекта “Зямля – наш агульны дом”, які ажыццявіўся ў рамках сумеснага праекта “Берагі сяброўства”.
Анталогія сучаснай сусветнай паэзіі «Зямля — наш агульны дом», кніга 2 (Гомель, Мазыр).
Гэта ёмкая кніга на тры пальцы таўшчынёй. Цвёрдая вокладка. Неяк нязвыкла трымаць у руках такуютоўсценькую кнігу паэзіі.
У ёй змешчаны вершы 46 аўтараў з 26 краін свету ў перакладзе на беларускую мову.
Справа кіпела са снежня 2021 па верасень 2022 года. У лістападзе кніга пабачыла свет.
Над ёй працавала 22 пісьменнікі з Гомеля, а таксама 6 аўтараў з Горадні і Магілёва. Некаторым давялося перакласці дваіх, а то і траіх замежнікаў.
Мы з Дар’яй Дарошка таксама спрычыніліся да справы. Дар’я пераклала дваіх: Алтынай Тэміраву з Кыргызстана і Лілію Глігор’евіч з Сербіі. Я пераклаў Ганну Гасіеву з Паўднёвай Асеціі.
Вось некаторыя з нашых перакладаў:

Алтынай Тэмірава. Душа мая любіць завеі, бураны, лавіны…

* * *
Душа мая любіць завеі, бураны, лавіны,
Нібыта яны састаўляюць яе палавіну,
Ды з ёю ў разлуцы яны…

У белым тумане схаваецца дэрвіш–бадзяга,
І белы матыль незнарок ператворыцца ў танга.
Вось белыя крылы, глядзі, і мяне накрываюць,
І быццам стук сэрца на міг усяго прыпыняюць —
Душа дасягае адразу ж завоблачнай высі,
Трыумф напаўняе мае светлакрылыя мыслі…
І там,у касмічным маўчанні
Бушуюць нябёсы і сны.
Душу, бы ў люстэрцы, змяшаюць. як сніў Усявышні,
З люстранай завеяй, я знаю.
І выючы вецер, мяне аглушыўшы,
Запоўняць загадкавыя галасы…

Завея ўсё доўжыцца ўснезе імклівым…
Душа, як дзіцёнак ва ўлонні, што нават не бачыць
Адбітак гуллівы
У водах яго абмываючай плыні.
Душа замірае, бязгучна гайдаюцца шалі.
Кружацца вакол яе снежныя хвалі.
І страху няма — не дрыжаць ад яго мае вейкі.
А цела знікае ў абдымках сусветнай завеі.
Вакол мяне зыркіх агеньчыкаў танец.
На крылах лячу я над прорвай —
Чароўная замець
Шкляны Навагодні запоўніла шар
І зноў замірае душа…

Алтынай Тэмірава. На гары Месяцовай кветкі

Месяцовая кветачка
У вясновых прыцемках,
Барвяна-ліловых, як сама Ліліт…
Усяго толькі яркі кавалачак
Прывіднай любові на планеце,
Увасобленай у адзінай кветцы,
Што кожную вясну
Уладарыць на гэтай гары!..
Апантаныя жарсцю,
Як заўжды,
Сэрцы ўтрапёна імкнуцца
Сюды,
І ногі збіваюцца
Да крыві,
І рукі зноў цягнуцца —
Ірві!..
Ірвуць месяцовую краску,
Ад любові гінучы!..
Сумуе душа
Па святле месяцовым,
Пакветачцы-поўні
Айгуль,
Прыгажуні з паданняў,
Закаханай у волата,
Што не аддаў яе на ганьбаванне.
У жорсткай бітве…
А зараз ён узносіцца гарой велічнай,
Яна ж — палае дзівоснай кветкай
У яго маўклівых абдымках…
Навекі зліліся яны —
Узбагачаючы свет прыгажосцю,
Чароўнаю, светлаю,
Каханнем закалыханай —
Каштоўнасцю стаўшыя
Чырвонакніжнаю.

Лілія Глігор’евіч. Захад сонца

Пакуль не знікне плынь нябёсаў
І дзень рахманна не пагасне,
Гляджу, у прыцемкавай млосці
Зара ўзнікае, нібы ласка.

Яе аранжавыя косы
Мілуюць сонныя пагоркі.
На вечаровыя дзівосы
Гляджу зачараваным вокам.

Перада мной вечнасць гіне,
Я нараджаюся ізноўку.
І небасхіл фарбуе ў сінеч
Жывое зарыва да золку.

Трывожыць, дражніць уяўленне
Апошні промнік зухаваты,
Што праз адзінае імгненне
Нырне ў засмужаныя шаты.

І як у казцы, непрыкметна
Пагасіць у нябёсах вечар
Сыходзячага дня адценні
І мне пакажа шлях у вечнасць.

Ганна Гасіева. Мяне, здаецца, хтосьці тут згубіў…

* * *
Мяне, здаецца, хтосьці тут згубіў,
Мяне, здаецца, хтосьці тут пакінуў.
Стаю сярод вакзальнай таўханіны —
Ніколі гэткіх месцаў не любіў.

Мінаюць людзі — ім не да мяне.
Бягуць гурмой, на іншых не зважаюць.
Адкуль яны? Куды яны з’язджаюць?
Ці ёсць патоля іхняй гамане?

Стаю, цярплю, нібы ў панылым сне,
Сярод людзей бястварых і бясплотных.
Гляджу вакол — а раптам сэрца ёкне,
Калі чыясьці постаць прамільгне?

Хвіліна ікс, здаецца, настае:
Вагоны пасажыраў праглынаюць.
Акон няма, і што ў іх там — не знаю,
Не ўведаю ніколі, c’est la vie.

А люд бяжыць, нібыта час прабіў.
Чаго ён прагне? Ад чаго ўцякае?
Мяне ж, напэўна, хтосьці тут шукае,
Мяне, напэўна, хтосьці тут згубіў.

Tags: , , , , ,

Мне ўцешна, што Вы хворыя не мной… Пераклад з рускай мовы Марыны Цвятаевай

Posted by Владимир Череухин on 20 Ноябрь 2022 in Новости |

* * * Мне ўцешна, што Вы хворыя не мной, Мне ўцешна, што я хворая не Вамі, Што цяжкі шар зямны, нібы ў кіно, Не паплыве пад нашымі нагамі. Мне ўцешна быць свавольнай, і яшчэ Расслабіцца, і не гуляцца з Вамі, Не чырванець, і не хаваць вачэй, Калі судакранемся рукавамі. Мне ўцешна, што калі мы […]

Tags:

Шэрая замша пяшчанага пляжу… Пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка

Posted by Владимир Череухин on 20 Ноябрь 2022 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Шэрая замша пяшчанага пляжу, Вятры і прыцемкаў змрочная золь Графікай чорнай па беламу ляжа, Каб незнарок злавіць самую соль Даўніх падзей, у падкорцы заснулых, Там, дзе зпасуе марскі доўгі лінь, Каб загарэўся пагляд патанулых Зданяў дзяцінства на пару хвілін. І ўжо ніколі ніхто не загіне, Перасяліўшыся ў свет вітража, Шыбы якога не […]

Tags:

Ролі Адзінага. Пераклад з рускай Дар’і Дарошка

Posted by Владимир Череухин on 20 Ноябрь 2022 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Ролі Адзінага У самай цёмнай глыбіні, І ў самай светлай вышыні, У Тым, хто наш Сусвет прысніў, Мы разам. І мы заблытваемся ў снах, Дзе пёхам не дайсці да дна. За спробу сутнасць распазнаць — Параза. Героі сцэны ўсе ілгуць, Калі гукаюць на бягу. А лёсы круцяць іх і гнуць Да болю. Вось бацька воляю […]

Tags:

Заход. Пераклад з рускай Дар’і Дарошка

Posted by Владимир Череухин on 20 Ноябрь 2022 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Заход Барвяны, жоўты — за мазком мазок. Ліловы колер сцёк на падваконне. Па небе плылі воблачныя поні І сонца ўпотай звезлі за лясок. Лімонны промень чэзнуў і згасаў. І цемра мроі зоркамі вянчала. ірвалі неба крыкі вечных чаек, І Нехта сонны блытана спяваў Пра баю-бай і звон адвечных сфер, пра змрок, які цалуе дзверы, вокны; […]

Tags:

Причудливым хаосом мелкодисперсной пыли…

Posted by Владимир Череухин on 5 Март 2022 in Дарья Дорошко - Стихи на русском языке |

* * * Причудливым хаосом мелкодисперсной пыли Ярчайшие зайчики солнца в сердца входили И искрами-блёстками после из глаз светили В причудливом хаосе мелкодисперсной пыли. В подветренной стыни, во мраке кривых иллюзий Предутренней ясностью снов пробавлялись люди, В подсолнечном жаре свои допекали судьбы, Как торт, украшали их розочками иллюзий. Заманчивым печевом слов угощали бога. А то, […]

Tags: , ,

Я ўцякаю ад слоў… пераклад з рускай мовы Дар’і Дарошка

Posted by Владимир Череухин on 29 Ноябрь 2021 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Я ўцякаю ад слоў, Я хачу хоць глыток цішыні, Свежых фарбаў хачу І свабоднага ветру, вядома. Я хачу, каб святло Затапіла вачніцы вясны, Каб відушчыя сны Адпусціла мая падсвядомасць. Я ўцякаю ад іх, Каляровых, сюжэтных, п’янкіх. Прачынаюся ў змрок Сэрца ў цемры імчыцца галопам. Я хачу, каб святло Затапіла вачніцы вясны, Каб мой фенікс забыў […]

Tags: , ,

Наша Дарья получила памятную медаль Кирилла Туровского

Posted by Владимир Череухин on 16 Март 2021 in Блог, Новости |

5 марта в актовом зале Гомельской областной библиотеки им. Ленина прошло отчётно-выборное собрание Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси. В торжественной обстановке председателем отделения В.Н. Гавриловичем нашей Дарье Дорошко была вручена памятная медаль “Кірыла Тураўскі. Асветнік. За ўклад у літаратуру”, а также грамота от гомельской епархии. Достойная оценка достойного литературного труда, по моему мнению. Невероятно […]

Tags: , ,

Книга Дарьи Дорошко “Ни при чём” уже на руках!

Posted by Владимир Череухин on 4 Декабрь 2020 in Блог |

Книга Дарьи Дорошко “Ни при чём” уже на руках! Дарья получила на руки авторскую часть тиража. Вторая часть разошлась по библиотекам республики. На сайте, в разделе “Наши книги” размещены данные сборника. По вопросам приобретения книги обращайтесь, пожалуйста, к автору”: в магазинах мы её не размещали! Публикуем стихотворение, давшее название сборнику. Ни при чём У слепых […]

Ни при чём

Posted by Владимир Череухин on 4 Декабрь 2020 in Наши книги |

Ни при чём Третья персональная книга Дарьи Дорошко, вышедшая благодаря победе в областной литературной премии им. Кирилла Туровского в номинации “Поэзия”. На этот раз книга издана под настоящим именем автора. Название: Ни при чём Автор: Татьяна Леонидовна Череухина Издательство: Мозырь (Колор) Год издания: 2020 тираж: 470 экземпляров.Твёрдый глянцевый переплёт, 68 страниц. Краткая аннотация Стихи незрячего […]

Tags: ,

Дар’я Дарошка атрымала прэмію Кірылы Тураўскага!

Posted by Владимир Череухин on 13 Октябрь 2020 in Блог |

Сёлета наша Дар’я была ўганараваная абласной літаратурнай прэміяй імя Кірылы Тураўскага ў намінацыі “Паэзія”. Дыплом ўручылі 10 верасня падчас святкавання літаратурных дажынак у Гомелі. Па выніках прэміі ў мазырскім выдавецтве “Калор” выйшла Дар’іна кніга паэзіі “Ни при чём”. Вось спасылка на артыкул БелТА, дзе распавядаецца пра сёлетніх лаурэатаў прэміі. На фотаграфіі ніжэй Дар’я прадстаўляе свежаспечаную […]

Tags: , , ,

Ноч разводзіць густыя чарнілы…

Posted by Владимир Череухин on 20 Апрель 2020 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Ноч разводзіць густыя чарнілы І малюе бухматыя гронкі, Што цямрэчы прасвечваюць міла І насычваюць водарам тонкім Двор заснулы і лаўку альтанкі. Гронкі бэзу, як сонмы галактык. У душы нараджаецца танка Пранястомных вястунак крылатых, Што лятуцьскрозь бяздонную цемру Па Птушынай Дарозе бясконцай. Зорны вецер гуляюцца з пер’ем, А наперадзе – роднае Сонца. Да […]

Tags: , , ,

Чарадзейная скрыпка – пераклад з рускай мовы Мікалая Гумілёва

Posted by Владимир Череухин on 15 Апрель 2020 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Мікалай Гумілёў ЧАРАДЗЕЙНАЯ СКРЫПКА Мілы хлопчык, ты вясёлы. Смех твой светлы, быццам рыбка. Не выпрошвай злое лямпы, у якой матыль гарыць. Ты не ведаеш, мой хлопчык, што такое тая скрыпка, Што такое цёмны пострах пачынальніка ігры. Той, хто ўзяў яе аднойчы ва ўладарныя далоні, У таго навек пагасне ціхамірнасць у вачах. Духі пекла любяць слухаць […]

Tags: , ,

Цім–дрывасек

Posted by Владимир Череухин on 21 Март 2020 in ТАТМИР — Проза на белорусском языке |

Цім–дрывасек (казка) Было гэта даўным-даўно, калі яшчэ прадзеды нашых дзядоў пехатой пад стол хадзілі. У аднойвёсцы жыў хлопец Цім, ці, як яго найчасцей сваякі клікалі — Цімка, Цімошка, а калі ўшчувалі за нейкую вялікую шкоду, то звалі цэлым Цімохам, як дарослага. Вялікі ўжо вырас: гусі ды каровы ўжо папасвіў, пачалі яго да больш сур’ёзнай хатняй […]

Tags: ,

Памяць 2

Posted by Владимир Череухин on 2 Февраль 2020 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Памяць Жыць – значыць мыць золата. І тым больш у нас шанцаў адшукаць яго, чым болей мы просеем пяску. (Дар’я Дарошка) Прыходзяць людзі і сыходзяць, І застаецца… Добры след: На згадкі багацее свет, Яны гукаюць пры нагодзе. Няма ў латку нічога злога Пасля вірлівай плыні дзён Люляе памяць дзіўны плён Залатамыйніка старога. Сплываюць страты, спрэчкі, […]

Tags: , , ,

Памяць 1

Posted by Владимир Череухин on 2 Февраль 2020 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Памяць Жыць – значыць мыць золата. І тым больш у нас шанцаў адшукаць яго, чым болей мы просеем пяску. (Дар’я Дарошка) Прыходзяць людзі і сыходзяць, І застаецца добры след. На згадкі багацее свет. Яны ўсплываюць пры нагодзе. Плынь часу вымывае звадкі З залатамыйнага латка. І ззяюць зоркамі ў руках Цудоўных момантаў зярняткі. 1 лютага 2020

Tags: , , ,

Вершнік

Posted by Владимир Череухин on 18 Ноябрь 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Вершнік У вушы ўліваецца шолах і словы. У пальцах дубоў промні поўні, як лёзы. У чорных вірах захлынаецца позірк. Запознены вершнік вяртаецца з ловаў. Забыўся на час і на вёрткія сеткі, Гукае, блукае бясконца і марна, А потым памкнуўся за казачнай сарнай І трапіў да зыркай, як зорачка кветкі. І клічуць яго па-ранейшаму — верш–нік. […]

Tags: , ,

Апошні сноп з сёлетніх літаратурных дажынак

Posted by Владимир Череухин on 28 Октябрь 2019 in Блог |

22 кастрычніка ў бібліятэцы імя Герцэна адбылася літаратурна-музычная вечарына “ДУША НАША СКЛАДАЕЦЦА СА СЛОЎ…”, якую арганізаваў савет Гомельскага абласнога аддзялення ГА “СПБ” пры падтрымцы гарадской бібліятэчнай сістэмы. У імпрэзе бралі ўдзел пісьменнікі Гомельшчыны, сяльцы Гомельскага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” і Міжнароднага Саюза пісьменнікаў і майстроў мастацтва, маладыя аўтары, удзельнікі літаратурных аб’яднанняў Гомельскай вобласці, […]

Нагода

Posted by Владимир Череухин on 18 Июнь 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Нагода Эпіграф: … Але й ля эдэмскіх кветак гляджуся, як райскі змей… Э. Акулін Змей ляжыць на санцапёку, Падстаўляе промням бокі, Млява выгінае спінку, Адганяе мух галінкай. Раптам трэск і шолах злева – Праз кусты імчыцца Ева. Не паспеў ён схамянуцца, Ды кудысьці ўбок крутнуцца, Аж нясецца за дзяўчынай Нейкі хлопец без рабрыны – Па […]

Tags: , ,

Горад спавіты вэлюмам…

Posted by Владимир Череухин on 30 Май 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Горад спавіты вэлюмам, Лёгкім сяйвом дажджу. Там, за фіранкамі белымі – Коціцца лёгкі шум. Дожджык мазкамі лоўкімі адлюстраваў душу: Лісце каштанаў волкае І аксамітны шум. 27 траўня 2016

Tags: , ,

Летні дождж

Posted by Владимир Череухин on 30 Май 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Летні дождж Прыслухайцеся да дажджу — хіба так ходзяць? Дождж прыязджае на вазку, а як жа йначай? Вазок пастуквае, рыпіц, храпе рамізнік. Ён можа ехаць так дзень і два, а то і тыдзень. чаму так моцна цягне ў сон, як дождж прыедзе? Бо мы падсаджваемся ў воз, пакуль той трызніць… Вазок пастуквае, рыпіць, вада булькоча. […]

Tags: , ,

Міні-справаздачка. З большага.

Posted by Владимир Череухин on 19 Март 2019 in Блог |

А цяпер зусім карацюсенькая справаздача пра тое, што ў нас выходзіла і друкавалася цягам апошніх чатырох месяцаў. У 19-м нумары “Верасня” выйшла ніска маіх вершаў: гэта адбылося яшчэ да новага года, але я пра гэта яшчэ не згадваў. У сёлетнім другім нумары “Маладосці” выйшла ніска нашых “натабэнек ад Татміра”. У “Гомельскай праўдзе” надрукавалі Дар’ін верш […]

Tags:

Очерк о Дарье Дорошко на wmeste.by

Posted by Владимир Череухин on 19 Март 2019 in Блог |

На сайте еженедельника “Вместе” опубликован мой очерк о Дарье Дорошко. Незрячая поэтесса из Гомеля: как поверить в себя после потери зрения и продолжить писать Рубрика : Новости. Опубликовано: 13 часов назад Поэтесса Дарья Дорошко, член Союза писателей Беларуси, живет в Гомеле. Зрение Дарья потеряла после тридцати лет. До того она жила обыкновенной жизнью здорового человека. […]

Tags:

Снежная ціша

Posted by Владимир Череухин on 1 Январь 2019 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Снежная ціша пушысты, засыпаны снегам, адвечны ранак. І ціша такая, што час прыпыніў свой бег, Каб падзівіцца на шыбы, якія люструюць світанак, Прылашчыць паглядам раскошны, раўнюсенькі снег. Бязлюддзе, бязмоўе, бясслоўе, святарная неруш, Хвілінная выспа ў няспыннае плыні гадзін. Глядзіш, не вачыма – душой і пачуццям не верыш, Што свет прыадкрыў табе сэрца, і ты ў […]

Tags: , , , ,

Ружы для каралевы

Posted by Владимир Череухин on 18 Декабрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Ружы для каралевы засцялю я пасцель мімозамі. Не кідайся ў мяне пагрозамі – Ну і фік. што ты замужняя – Я нашлёпаю цябе ружамі! Пяшчотнымі і пякучымі, гнуткімі і калючымі У паветры дубцы пасвістваюць Каралева ляжыць, павісквае. І пакіну ў спакоі, разамлелую, Усю абсыпаную пялёсткамі белымі. 8 сакавіка 2016

Tags: , , ,

Пераклады некаторых танка Рубока Шо

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Рубока Шо (перастварэнні некаторых танка) Развязвае свой пояс Здымае доўгі шнур Які захоўвае ледзь-ледзь улоўны водар Вось тонкі мост Што лучыць два сусветы Гарну няшчасную Я шчыльна да сябе Нажаль каханне пакаёўкі Дрыготкая расінка На вастрыі асоту У дзень вясновы Наберазе адхонным Спаткаліся між зарасцяў асоту Дрыготкім веерам Люструе целы плынь Блішчыць залатое віно Пад […]

Tags: , , ,

Стомлены вецер у восеньскім парку… — пераклад з рускай мовы

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

* * * Стомлены вецер у восеньскім парку, нібы сівы дворнік у зацёганай світцы, ціхенька пасвістваючы сабе пад нос, мяце па сцяжынках сухою галінкай меднае лісце. 11 снежня 2014

Tags: , ,

Вецер і мастачка

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Вецер і мастачка Па двары блукае вецер, шпурляе нагамі смецце. ён чакае рудую дзяўчынкау з непаслухмянымі кучарамі, дзівачку-мастачку, што па начах, пакуль ніхто не бачыць, Распісвае далоні клёнам і каштанам золатам і барвяным. А вунь і яна, І позірк у яе зачараваны – Сёння ў іх будзе новая алея! 5 траўня 2016

Tags: , ,

Малына

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Малына Пайшоу уранни па малины. Адвёў рукой убок галіну и у нетрах цёмнае листоты убачыу милую истоту пунсовы рот и круглы тварык што ззяе ўсмешкай як лихтарык. сеу на кукишки и пытаю: “а што за дзеучына такая?” Малая слоик – хоп за спину І важна мовіла: “Малына”. 20 траўня 2017

Tags: , ,

Царскасельская статуя — пераклад з рускай мовы Ганны Ахматавай

Posted by Владимир Череухин on 14 Октябрь 2018 in Владимир Череухин - Стихи на белорусском языке |

Царскасельская статуя (пераклад з рускай мовы Ганны Ахматавай) Лунаюць жоўтыя лісты Над сажалкаю лебядзінай, І ззяюць барваю кусты амаль саспелай арабіны. Бялюткая, як першы снег, Падціснуўшы прыгожа ногі, Яна сядзіць, стаіўшы смех, Не зводзіць позірку з дарогі. Я адчувала смутны страх Ля гэтай дзеўчыны каменнай, Гуляла па яе плячах бязважка-лёгкае праменне. І як змагла я […]

Tags: , , ,

Copyright © 2011-2023 All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.